▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис – извлечение!

 

 

РЕШЕНИЕ 1

от ПРОТОКОЛ  1/08.11.2019 год.

на Общински съвет – Главиница, област Силистра

 

Относно: Избиране на Председател на Общински съвет – Главиница.
 
На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Избира за председател на Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра – г-н Месут ***** Алиш.
 
Вярно с оригинала!
 Снел преписа:                                                                             Председател на ОбС:   
            /инж. Севинч Даил/                                                                             /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.