▌Общинска администрация

КМЕТ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ

 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Трите имена

  Неждет Джевдет Ниази

  Дата на раждане

  05 декември 1979 г.

  Място на раждане

  село Сокол, област Силистра

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Начално образование:

Учебно заведение

Година

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –  с. Сокол

1994 г.

 

2.2. Средно образование:

Учебно заведение

Година

Специалност

ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра

1997 г.

Биология

 

2.3. Висше образование:

Учебно заведение

ОКС

Година

Специалност

  РУ ”Ангел Кънчев”-                    гр. Русе

Магистър

2017 г.

Право

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново

Магистър

2005 г.

Публична

администрация

РУ ”Ангел Кънчев” -                    гр. Русе

Магистър

2002 г.

Екология

 

  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
  • от 2016  - кмет на Община Главиница;
  • 2010 – 2016 г. - директор на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница;
  • 2002 - 2010 г. - главен специалист в дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ на Общинска администрация гр. Главиница;


Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.