ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Общинско предприятие "Общински имоти и комунални дейности" е специализирано звено на Община Главиница за осъществяване на стопанска дейност с предмет- управление на общинска собственост и комунална дейност. Основната цел е ефективното управление на общински имоти  от общински поземлен фонд и предоставяне на услуги на населението на гр. Главиница.
 

Мюмюн Ефраил-директор на ОП "Общ. имоти и КД"
тел: 08636/31 39; 0884 496 106
ул. "Георги Раковски" 5
 e-mail: op_imoti@ abv.bg 

http://bks.glavinitsa.bg

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.