▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • Комисии към общински съвет

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (2019-2023)

Постоянни комисии към Общински съвет гр. Главиница
мандат 2023 – 2027 год.
 
Решение №32 от Протокол №3/22.12.2023 год. на Общински съвет - Главиница
Решение №3 от Протокол №2/06.12.2023 год. на Общински съвет - Главиница
 
            1. Постоянна комисия по бюджет и финанси
                        1. Лютфен ***** Мехмед – Председател
                        2. Хюсеин ***** Хамди – член;
                        3. Гюлсевер ***** Мехмед - член
                        4. Гюнай ***** Мурад - член
                        5. Недрет ***** Алил – член
            2. Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт
                        1. Пламен ***** Милчев – Председател
                        2. Лютфен ***** Мехмед – член
                        3. Самед ***** Асан - член
                        4. Никола ***** Димов - член
                        5. Недрет ***** Алил - член
             3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
                        1. Пунар ***** Рамадан - Председател
                        2. Гюнай ***** Бедри – член
                        3. Гюлсевер ***** Мехмед - член
.                       4. Тюркян ***** Бекир - член
                        5. Юлия ***** Георгиева – член
             4. Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура
                        1. Бедрие ***** Халим – Председател
                        2. Танер ***** Ахмед - член
                        3. Тюркян ***** Бекир - член
                        4. Ахмед ***** Фахредин - член
                        5. Пунар ***** Рамадан – член
             5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията
                        1. Юлия ***** Георгиева – Председател;
                        2. Гюнай ***** Мурад - член
                        3. Абедин ***** Асан - член
                       
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.