▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 16 на Общински съвет - Главиница за определяне размера на местните данъци

 

Нова! Наредба №16 на Общински съвет - Главиница за определяне размера на местните данъци

§3. Наредбата е приета с Решение №51 по Протокол №8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Главиница.

§4. С приемане на настоящата Наредба се отменя Наредбата за определяне на местните данъци на община Главиница, приета с Решение №20 по Протокол №4 от 07.02.2008 г. на Общински съвет Главиница и съответните и изменения.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.