▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 16 на Общински съвет - Главиница за определяне размера на местните данъци

  Наредба №16 на Общински съвет - Главиница за определяне размера на местните данъци

§5. Измененията и допълненията по настоящата Наредба №16 за определяне размера на местните данъци в Община Главиница са приети с Решение №25 от Протокол №3/22.12.2023г. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от 01.01.2024г.

 .................................................................................................................................................................................................................................

 Наредба №16 на Общински съвет - Главиница за определяне размера на местните данъци

§3. Наредбата е приета с Решение №51 по Протокол №8 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Главиница.

§4. С приемане на настоящата Наредба се отменя Наредбата за определяне на местните данъци на община Главиница, приета с Решение №20 по Протокол №4 от 07.02.2008 г. на Общински съвет Главиница и съответните и изменения.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт