▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОГРАМИ
  • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.

Приета с Решение №29 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет - Главиница

Допълнена с Решение №57 от Протокол №8/31.03.2020 год. на Общински съвет - Главиница

Допълнена с Решение №84 от Протокол №11/30.06.2020 год. на Общински съвет - Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.