▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА
 
        На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 19.08.2021 год. /четвъртък/ в СПА хотел Елена - гр. Елена, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
            - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 17:00 часа;
            - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 17:00 часа;
            - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 17:00 часа;
            - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 17:00 часа;
      - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 17:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 20.08.2021 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в СПА хотел Елена - гр. Елена при следния проекто – дневен ред:
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на бракувани овощни градини.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

7. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.