• Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-319 /30.10.2017 - относно: границите на районите, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на твърди битови отпадъци за 2018 г.

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт