▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Заседания, решения на Общински съвет от мандат 2011- 2015

Заседание №50 от 23.09.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №454-457

Заседание №49 от 31.08.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №441-453

Заседание №48 от 29.07.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №428-440

Заседание №47 от 29.06.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №426-427
Заседание №46 от 09.06.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №413-425

Заседание №45 от 20.05.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №411-412

Заседание №44 от 27.04.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №405-410

Заседание №43 от 31.03.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №382-404

Заседание №42 от 17.02.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №379-381

Заседание №41 от 29.01.2015 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №368-378

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 15.08.2014 год. – 18.12.2014 год.

Заседание №40 от 18.12.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №365-367

Заседание №39 от 27.11.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №349-364

Заседание №38 от 30.10.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №345-348

Заседание №37 от 13.10.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №327-344

Заседание №36 от 05.09.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №326

Заседание №35 от 15.08.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №319-325

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 06.02.2014 год. – 31.07.2014 год.

Заседание №34 от 31.07.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №302-318

Заседание №33 от 26.06.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №291-301

Заседание №32 от 27.05.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №279-290

Заседание №31 от 30.04.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №267-278

Заседание №30 от 27.03.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №257-266

Заседание №29 от 13.02.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №253-256

Заседание №28 от 06.02.2014 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №247-252

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода 13.11.2012 год. – 27.12.2013 год.

Заседание №27 от 27.12.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №239-246

Заседание №26 от 28.11.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №235-238

Заседание №25 от 25.10.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №233-234

Заседание №24 от 12.10.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №227-232

Заседание №23 от 19.09.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №217-226

Заседание №22 от 04.09.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №215-216

Заседание №21 от 24.07.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №203-214

Заседание №20 от 27.05.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №197-202

Заседание №19 от 26.04.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №192-196

Заседание №18 от 04.04.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №176-191

Заседание №17 от 26.02.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №165-175

Заседание №16 от 29.01.2013 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №156-164

Заседание №15 от 18.12.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №146-155

Заседание №14 от 04.12.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №143-145

Заседание №13 от 13.11.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №128-142

Заседание №12 от 26.10.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №126-127

Заседание №11 от 27.09.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №112-125

Заседание №10 от 10.08.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №109-111

Заседание №09 от 26.07.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №93-108

Заседание №08 от 21.06.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №80-92

Заседание №07 от 03.05.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №59-79

Заседание №06 от 28.03.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №44-58

Заседание №05 от 17.02.2012 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №26-43

Заседание №04 от 27.12.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №11-25

Заседание №03 от 05.12.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №10

Заседание №02 от 24.11.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №2-9

Заседание №01 от 09.11.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решение №1

===========================================================

Заседания, решения на Общински съвет от мандат 2007- 2011

Заседание №49 от 21.09.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №431-440

Заседание №48 от 22.08.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №421-430

Заседание №47 от 28.07.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №407-420

Заседание №46 от 23.06.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №397-406

Заседание №45 от 30.05.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №384-396

Заседание №44 от 27.04.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №372-383

Заседание №43 от 31.03.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №355-371

Заседание №42 от 21.02.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №350-354

Заседание №41 от 27.01.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №343-349

Заседание №40 от 12.01.2011 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №337-342

Заседание №39 от 20.12.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №330-336

Заседание №38 от 11.11.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №318-329

Заседание №37 от 19.10.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №310-317

Заседание №36 от 07.10.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №307-309

Заседание №35 от 14.09.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №300-306

Заседание №34 от 19.08.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №296-299

Отчет за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии за периода от началото на м. Април 2009 г. до края на първото шестмесечие на 2010 г.

Заседание №33 от 30.07.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №289-295

Заседание №32 от 05.07.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №281-288

Заседание №31 от 10.06.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №271-280

Заседание №30 от 23.04.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №267-270

Заседание №29 от 14.04.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №258-266

Заседание №28 от 25.03.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №250-256

Заседание №27 от 28.01.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №244-249

Заседание №26 от 21.01.2010 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №236-243

Заседание №25 от 21.12.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №223-235

Заседание №24 от 30.11.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №213-222

Заседание №23 от 07.10.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №207-212

Заседание №22 от 30.07.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №199-206

Заседание №21 от 25.06.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №193-198

Заседание №20 от 14.05.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №180-192

Заседание №19 от 10.04.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №177-179

Заседание №18 от 31.03.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №164-176

Заседание №17 от 26.02.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №153-163

Заседание №16 от 29.01.2009 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №142-152

Заседание №15 от 18.12.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №135-141

Заседание №14 от 17.11.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №129-134

Заседание №13 от 30.10.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №114-128

Заседание №12 от 15.09.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №98-113

Заседание №11 от 14.08.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №87-97

Заседание №10 от 24.07.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №77-86

Заседание №9 от 03.07.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №65-76

Заседание №8 от 27.05.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №56-64

Заседание №7 от 24.04.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №45-55

Заседание №6 от 27.03.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №37-44

Заседание №5 от 29.02.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №26-36

Заседание №4 от 07.02.2008 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №19-25

Заседание №3 от 18.12.2007 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №11-18

Заседание №2 от 29.11.2007 г. на Общински съвет гр. ГЛАВИНИЦА, решения №2-10

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.