▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“

 

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ 

 §6. Измененията и допълненията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти  и комунални дейности“ гр. Главиница са приети с Решение №292 от Протокол №32/12.10.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет - гр. Главиница.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

 ======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ 

§5. Измененията и допълненията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти  и комунални дейности“ са приети с Решение №213 от Протокол №26/29.03.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет - Община Главиница.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

 ======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“

§4. Измененията и допълненията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти  и комунални дейности“ са приети с Решение №123 от Протокол №15/27.07.2016 г. и и потвърдено с Решение №133 от Протокол №16/29.08.2016 год. и влиза в сила от 01.07.2016 год.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

 

 ======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ 

§3. Измененията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти  и комунални дейности“ са приети с Решение №253 от Протокол №29/13.02.2014 г. и влизат в сила от 01.02.2014.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности"

Допълненията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ са приети с Решение №72 от Протокол №7/03.05.2012 год. и влизат в сила от дата на приемането му.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности"

Измененията на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ са приети с Решение №55 от Протокол №6/28.03.2012 год. и влизат в сила от дата на приемането му.

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

 ======================================================================================

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“

§2. Правилникът е приет с Решение №261 от проведено заседание на 14.04.2010 год. на Общински съвет - Главиница. /Протокол №29/

Приложение №1 - Списък на общинските имоти, предоставени за стопанисване и управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №2 - Структура на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

Приложение №3 - Списък на дълготрайните материални активи /движими вещи/, предоставени за управление на Общинско предприятие "Общински имоти и комунална дейност".

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.