▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

00 download

 

§ 3.  Настоящият правилник е приет с решение № 364 от протокол №43/ 31.03.2011 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.