▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Заповед № АК - 02 - 2/12.03.2019 год. на Областен Управител на област Силистра 

върнато за ново обсъждане от Протокол №55/27.02.2019 год. 

Решение №№ 447 и 448

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 4/12.11.2018 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол №49/31.10.2018 год.

Решение №411

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 11/28.12.2015 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол №4/21.12.2015 год.

Решение №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и13

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 1/07.01.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол № 5/30.12.2015 год.

Решение №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 03/18.02.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол №8/08.02.2016 год.

Решение № 51

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 04/07.03.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол № 9/23.02.2016 год.

Решение №№ 58, 59, 60 и 61

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 05/10.05.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол № 12/26.04.2016 год.

Решение №№ 78 и 81

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 09/13.07.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол № 14/29.06.2016 год.

Решение №№ 109 и 115

.........................................................................................................................................................................

Заповед № АК – 02 – 10/10.08.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол № 15/27.07.2016 год.

Решение №№ 121 и 123                  

.........................................................................................................................................................................

     Заповед № АК – 02 – 11/09.09.2016 год. на Областен Управител на област Силистра

върнато за ново обсъждане от Протокол № 17/02.09.2016 год.

Решение № 144

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.