Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-504 от 11.08.2023 г., относно: спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следния имот - частна общинска собс- твеност от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „Нива“

 

ЗАПОВЕД № РД-01-504 от 11.08.2023 г., относно: спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следния имот - частна общинска собс- твеност от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „Нива“ pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.