Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД No РД-01- 1113 от 19.12.2022 г., относно: спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот, част от едноетажна масивна сграда, представляваща помещение със застроена площ 38 кв. м, находящо в

 

ЗАПОВЕД No РД-01- 1113 от 19.12.2022 г., относно: спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот, част от едноетажнамасивна сграда, представляваща помещение със застроена площ 38 кв. м, находящо в кв.19, УПИ III-121 по плана на с. Подлес, за извършване на търговска дейност... pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.