Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • Заповед No РД-01- 959 от 04.11.2022 г. , относно: спечел публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15031.501.1212.4.6 по кадастралната карта

 

Заповед No РД-01- 959 от 04.11.2022 г. , относно:  спечел публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15031.501.1212.4.6 по кадастралната карта на гр. Главиница. pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.