Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-400 от 14.06.2022г.,относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно пол

 

ЗАПОВЕД № РД-01-400 от 14.06.2022г.,относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, начални тръжни цени и депозити за участие, както следва: pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.