Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД No РД-01-102 от 07.03.2022 г.,Относно: процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собстве- ност: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта

 

ЗАПОВЕД No РД-01-102 от 07.03.2022 г.,Относно: процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следния имот - публична общинска собстве-
ност: поземлен имот с идентификатор 03017.60.252 по кадастралната карта на с.Бащино, находящ се в местността „Водоем“ с начин на трайно ползване „Водоем“ (язовир) и площ 12.235 дка pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.