Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-705 от 09.09.2021 г., Относно:спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера

 

ЗАПОВЕД № РД-01-705 от 09.09.2021 г., Относно:спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2021-2022 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.