Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-797,798, 799,800,801,802, 803,804,805, 806,807,808,809,810, гр. Главиница, 10.12.2019 г., Относно: ползватели на общинските полски пътища за 2019/2020год.

 

- ЗАПОВЕД № РД-01-797 гр. Главиница, 10.12.2019 г., Относно: ползватели на общинските полски пътища в землище с.Бащино за стопанската 2019/2020год.  pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-798, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Богданци за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-799, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на гр.Главиница за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-800, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Дичево за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-801, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Зафирово за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-802, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Коларово за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-803, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Косара за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-804, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Малък Преславец за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-805, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Стефан Караджа за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-806, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Суходол за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-807, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Долно Ряхово за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-808, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Осен за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-809, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на c.Сокол за стопанската 2019/2020 год. pdf

- ЗАПОВЕД № РД-01-810, гр. Главиница, 10.12.2019 г., относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Черногор за стопанската 2019/2020 год. pdf

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.