• Начало
  • НОВИНИ
  • Областен информационен център – Силистра организира информационна среща в гр.Главиница на тема „Развитие на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020“

oblasten informacionen centar Header1

 

Областен информационен център – Силистра

организира

информационна среща

в гр.Главиница

 

на тема

„Развитие на неземеделски дейности“

по Програмата за развитие на селските райони

 /ПРСР/ 2014-2020“

 

Уважаеми дами и господа,

Ще Ви представим възможностите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Процедурата е разделена на три части, както следва:

  • инвестиции, насочени към развитие на занаяти;
  • инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности;
  • инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Ще Ви запознаем с Условията за кандидатстване, допустими кандидати, дейности и разходи, както и с начина на подаване на проектни предложения.

Заповядайте на 22 октомври /понеделник/ 2018 г., от 10:00 ч., в залата на Община Главиница!

 

Да се информираме ЗАЕДНО!

oblasten informacionen centar Footer1

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.