• Начало
 • НОВИНИ
 • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - Сдружение МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ организира следните мероприятия

header1 mirg new

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Сдружение МИРГ„Главиница – Тутракан – Сливо поле“ по изпълнение на проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г, за предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ по ПМДР 2014 - 2020 г. организира следните мероприятия:

 1. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса по изработване на стратегия", Поддейност 1 „Подготовка и провеждане на информационни срещи по населени места“:
 • В гр.Тутракан - за жителите на общините Тутракан и Сливо поле на 27.09.2017г. в  сградата наобщинска администрация гр. Тутракан, заседателна зала, ет.2  от 10,00 часа;
 • В гр. Главиница – за жителите на община Главиница на 28.09.2017г. в сградата на общинска администрация , заседателна зала, ет.4 от 10,00 часа
 1. По изпълнението на дейност 2 „Обучение на екипа на МИРГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери“, двудневно обучение за членовете на  МИРГ с място на провеждане:
 • В гр. Тутракан на 09.2017 г. от 16,00 часа и на 28.09.2017г. от 15,00 часа в  сградата на общинска администрация гр. Тутракан, заседателна зала, ет.2 ;
 1. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на подхода ВОМР и процеса по изработване на стратегия", Поддейност 3. Провеждане на еднодневен семинар за подхода ВОМР и възможностите които предоставя за финансиране на проекти ПМРД 2014-2020 г., чрез стратегииите за ВОМР:
 • В гр. Главиница – за заинтересованите страни на община Главиница на 29.09.2017г. в сградата на общинска администрация , заседателна зала, ет.4 от 09,30 часа;
 • В гр. Тутракан – за заинтересованите страни на общините Тутракан и Сливо поле на 29.09.2017 г. от 14,00 часа в сградата на общинска администрация гр. Тутракан, заседателна зала, ет.2;

Лице за контакт: Елена Балтаджиева -  координатор на проекта , тел. 0889 226242  

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.