• Начало
  • НОВИНИ
  • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - Сдружение МИРГ „Местна инициативна рибарска група Главиница-Тутракан-Сливо поле" получи финансиране за изпълнение на проект

header1 mirg new

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

            Сдружение „Местна инициативна рибарска група  Главиница-Тутракан-Сливо поле" получи финансиране за изпълнение на  проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на теририята на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ садминистративен договор  № МДР-ИП-01-5/26.06.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014 - 2020 г.по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

               Проектът на сдружението е насочен към подготовката на МИРГ "Главиница-Тутракан – Сливо поле"   за по дготовка на стратегия за  „Водено от общностите местно развитие” /ВОМР/ за периода 2017-2023 г.

               Включено е изпълнение на следните дейности и етапи, които се финансират от Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. с  посоченият по-горе административен договор:

               - Подготовка на необходимите промени в учредителния акт и съставна МИРГ "Главиница – Тутракан – Сливо поле", съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020 г. И Регламент 508/2014;

               - Запознаване на местната общност с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегията за ВОМР;

               - Обучение на местни заинтересовани страни за подхода ВОМР и подготовка на стратегия;

               - Проучвания на потенциала за развитие и анализ на територията на МИРГ за подготовка на стратегия за ВОМР;

               - Подготовка на стратегия за ВОМР с активното участие на местната общност;

               - Координация и управление на подготвителните дейности;

 

СДРУЖЕНИЕ

МИРГ „ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.