• Начало
  • НОВИНИ
  • ПОКАНА - УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви кани на редовно Общо събрание на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан

header1 mirg new

 

ПОКАНА

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1и ал.3 от Устава на Сдружението и Протокол № 49, т.1 на УС от 28.08.2017г./

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ” Ви  кани, 

На редовно Общо събрание на 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в заседателната зала на Община Тутракан, ет.2  при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на МИРГ.

2. Приемане на нови членове на МИРГ.

3. Избор на нов УС

4. Промяна на устава на сдружението.

5. Разни

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Публикувано на 28.08.2017

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.