• Начало
  • НОВИНИ
  • СДРУЖЕНИЕ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА” ЩЕ КАНДИДАТСТВА СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

mig glavinitsa zaglavna1

 

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

ЩЕ КАНДИДАТСТВА СЪС СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

1 logo

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” поднови подготовката си за кандидатстване със стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Приемът е втори, като в рамките на първата покана през 2016г. „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ не бе одобрен. Посредством стратегиите ще се финансират инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм, опазване на културното наследство на териториите, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации и др., като само от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. МИГ може да получи до 3 милиона лева за изпълнение на проекти по стратегията за местно развитие.

Дейностите, които „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ предвижда в последната фаза на подготовка за кандидатстване, включват информиране на населението и всички заинтересовани страни за възможностите за местно развитие, провеждане на обучения, семинари, конференции и обществени обсъждания с местната общност и членовете на сдружението, проучване и анализ на територията към периода на кандидатстване.

За реализирането на дейностите екипът на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ ще разчита на активното гражданско участие, като жителите на общините ще имат възможността да участват пряко във всички етапи от подготовката и разработването на стратегията.

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Витоша ” 44, тел +359 8636 2040

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.