• Начало
  • НОВИНИ
  • НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

ОУ Сокол

  010203  

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

     Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните със съдействието на кмета на Община Главиница г-н Неждет Джевдет, на 01.02.2017г. обяви конкурс, с краен срок 20.02.2017г. Условията за участие в конкурса бяха разделени на три възрастови групи:    

     В конкурса активно участие взеха 103 ученици. В категорията РИСУНКА на тема   „„Не” на алкохола ” - от I до V клас;

участваха 66 ученика. Класираните участници са в следния ред:

1. Селин Салим Селим - 4 клас ОУ”Отец Паисий” с.Стефан Караджа- награди „Книга Съзвездия, грамота и цветни моливи”

2. Есил Алпер Акиф - 3а клас СУ”Васил Левски” гр.Главиница        - награди „Федербал, грамота и цветни моливи”

3. Едже Юнал Мюрсел - 1б клас СУ”Васил Левски” гр.Главиница   - награди „Несесер, грамота и цветни моливи”

4. Мелиса Рафет Сафет - 3 клас ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Сокол    - награди „Несесер, грамота и цветни моливи „

5. Беркай Олчай Абидин - 1 клас ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с.Сокол- награди         „Топка, грамота и цветни моливи”

Всички останали участници по категорията бяха наградени с поощрителни награди „грамота и цветни моливи”.

В категорията за ЕСЕ  на тема „В „прегръдката” на алкохола ” - от VI до VIII клас участваха 9 ученика. Класираните участници са в следния ред:

1. Рюйа Хюсеин Бедри - 7б клас СУ”Васил Левски” ”- гр. Главиница- награди „Флашка 8GB, тетрадка А4, грамота и тефтерче”;

2. Иляйда Бедри        - 6б клас СУ”Васил Левски”- гр. Главиница- награди „Мишка, тетрадка А3, грамота и тефтерче”;

3. Есин Есран Чолаков - 8б клас СУ”Васил Левски” ”- гр. Главиница - награди „Органайзер за бюро, грамота и тефтерче”

Всички останали участници по категорията бяха наградени с поощрителни награди „грамота и тефтерче”.

   В категорията ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тема „Здравни и социални последици при злоупотреба с алкохол ” - от IX до XII клас участваха 27 ученика от СУ”Васил Левски” ”- гр. Главиница. Всички участници в категорията бяха наградени с поощрителни награди „грамота и цветни моливи”, а класираните участници са в следния ред:

1. Бирсен Ахмед - 9а клас – награди „Слушалки, тетрадка А3, грамота и дефтерче”;

2. Дженгиз Хюсеин     - 11а клас – награди „Органайзер за бюро, грамота и дефтерче”;

3. Берна Юзджан Шабан - 10а клас - награди „Канцеларски консумативи, грамота и дефтерче”

4. Берна Бахри - 12а клас – награди „Тетрака А4 144листа, грамота и дефтерче”;

4. Едже Ферад - 12а клас – награди „Тетрадка А4 144листа, грамота и дефтерче”.

 

От името на община Главиница с кмет Неждет Джевдет и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните със секретар Айля Реджеб Мурад благодарим на всички участници!

 

  010203  

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.