• Начало
  • НОВИНИ
  • Изпълнение на дейности по проект „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ - СНЦ „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“

dobrogea 19.3

 

     Сдружение „Местна инициативна група Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ изпълнява проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с наименование на проекта „Доброгеа и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“.
Партньори по транснационалния проект са "МИГ Мунти Матсинулуй" и "МИГ Делта Дунарии" от Румъния.
При изпълнение на предвидените съвместни дейности по проекта ни гостуваха представители на Местните инициативни групи от Румъния. Домакин на срещата беше г-н Сезгин Алиибрям, Председател на Управителен съвет при Сдружение "Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".
В резултат от дейностите по проекта ще се популяризира и обогати културното богатство между партньорите, което не би следвало да се ограничава във времеви рамки и следва да продължи и след приключването му. Проектът цели обединяване на усилията на три територии от България и Румъния за ускоряване на този процес, но приключването на проекта не означава спиране на предаване на културното богатство между поколенията. Напротив, след приключване на дейностите, изграденият мост за културен обмен между териториите на партньорите и между поколенията ще продължи да се използва и да се надгражда и разширява, ще продължат да се организират съвместни дейности, да се обменя информация и най-важното – да се осигури и улесни приемствеността на културното богатство за следващите поколения.
 
 
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.