• Начало
  • НОВИНИ
  • Покана за информационна кампания по проект „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“ - СНЦ „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“

zaglavna logo1 23

dobrogea 19.3

  СНЦ „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ изпълнява проект № BG06RDNP001-19.355-0012-C02 „Доброгея и Добруджа от общо минало към общо бъдеще“,  АДБФП № РД-50-99/25.11.21 г., финансиран по подмярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  Партньори по проекта са МИГ „Мунти Матсинулуй“ и МИГ „Делта Дунарии“ от Румъния.

  Териториите на партньорите по проекта се намират в две съседни области на България и Румъния, които от древни времена до днес се характеризират с много близки връзки, като населението им има общи корени. Тази близост от дълбока древност обуславя и общите им културни традиции и обичаи, които са съхранени и до наши дни. Териториите на партньорите по проекта се характеризират с изключително богато материално и нематериално културно наследство, предавано във времето от поколение на поколение.

  Основна цел на проекта е да промотира културното наследство на териториите на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово, Крайдунавска Добруджа”, МИГ „Делта Дунарии” и МИГ “Мунти Матсинулуй”.

  В изпълнение на предвидените дейности по съвместния проект, Сдружение „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“ организира провеждането на една информационна конференция, три еднодневни работни срещи и две обучения на 12, 13 и 14 юни 2023 г., на които ще присъстват и представители от МИГ "Делта Дунарии” и МИГ "Мунти Матсинулуй”, Румъния.

  Поканени за участие са всички заинтересовани лица – представители на местната общност от територията на Сдружение „МИГ Главиница – Ситово - Крайдунавска Добруджа“.

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/308-2023-06-06-16-02-27.html

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.