• Начало
  • НОВИНИ
  • Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" е с одобрено проектно предложение по Процедура, чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

 

Header 2021

 

Сдружение "МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" е с одобрено проектно предложение по Процедура, чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
С одобрен бюджет от 38978.00 лв., Сдружението ще разработи своята следваща Стратегия за местното развитие на двете общини – Главиница и Ситово, за нов програмен период 2021 - 2027 г.
 
Бюджетът на проекта е предназначен за дейности, с които:
- ще се популяризира подхода Водено от общностите местно развитие;
ще се разработи новата Стратегия за развитието на двете общини Главиница и Ситово;
ще се проведат обучения и информационни събития за заинтересованите страни на територията и на двете общини;
ще се изготвят проучвания и анализи за територията и други.
 
Очакваме подписване на Договор за изпълнение на дейностите по проекта!
 
 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.