• Начало
  • НОВИНИ
  • Проведоха се две информационни срещи в град Главиница и село Зебил, във връзка с изпълнението на стратегия на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите

 

   Днес, 01.09.2021 г. се проведоха две информационни срещи в град Главиница и село Зебил, във връзка с изпълнението на стратегия на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

   В Информационните срещи участваха служители на Общинска администрация и потенциални бенефициенти по стратегията, които искат да получат нови знания и актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

   В хода на организираната среща участниците се запознаха и с изпълнението на Стратегията на МИГ в община Главиница.

mig01

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.