• Начало
  • НОВИНИ
  • ОБЯВА - „МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

   Съгласно чл.18, ал.1, т.3 и т.4 от Споразумение № РД 50-34 / 20.04.2018 г. и чл.39, т.3 и чл.40 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:

  • Изпращане в срок до 17:00 ч. на 07.07.2021 г. (включително) на официалната електронна поща на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  • Внасяне в срок до 17:00 ч. на 07.07.2021 г. (включително) лично или с пощенска/куриерска патка в офиса наСдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр. Главиница, ул. "Дунав" 13а;
  • На 06.07.2021 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Главиница ще се проведе присъствено обществено обсъждане за промяната на СВОМР.

   Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В СВОМР -> ->  

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/273-2021-06-28-12-40-19.html

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.