• Начало
  • НОВИНИ
  • Обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа

 

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Социално - трудова и здравна интеграция“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица: Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР на СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа, след съгласуване с УО на ОП РЧР.
 

- Проект на Условия за кандидатстване по мярка 2.1 от СВОМР - zip формат - zip формат

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/260-2020-11-13-09-51-19.html

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.