• Начало
  • НОВИНИ
  • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН

 МАНДАТ 2020 - 2023 год.

протокол

доклад

1. Нурхан Бедри

автобиография

мотивационно писмо

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

2. Филип Тодоров

автобиография

мотивационно писмо

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

3. Ведиха Юдаим

автобиография

мотивационно писмо

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

4. Иванка Сярова

автобиография

мотивационно писмо

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

документ от КРДОПБГДСРСБНА

5. Марианка Донева

автобиография

мотивационно писмо

декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

документ от КРДОПБГДСРСБНА

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.