▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 9 за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Главиница

 

Наредба №9 за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Главиница

§ 2. Настоящата Наредба е  приета на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ с решение на Общински съвет № 241 от Протокол № 21/ 20.02.2002 год. и влиза в сила от деня на приемането й.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.