„Домашен социален патронаж”

     адрес: гр. Главиница, ул. „Дунав” № 6, обл. Силистра

     телефон: 08636 2182

     е-mail: dspatronaj_gl@ abv.bg

     Управител: Севинч Шевкъ

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт