ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

  На основание чл. 49 от Наредбата за планирането на социалните услуги отправям покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги.

  Считано от днес, 11.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

  Очакваме Вашите предложения и/или становища на електронен адрес:

obshtina@ glavinitsa.bg или всеки работен ден в Деловодството на общинска администрация, гр. Главиница, ул. „Витоша“ № 44 до 17.00 часа на  09.11.2023 г.

  Становища и предложения очакваме и в хода на общественото обсъждане.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13 ноември 2023 година от 17.00 часа в заседателната зала на Община Главиница.

Приложения:

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги и интегрирани здравно-социални услуги

2. Предложение за национална карта на социалните услуги

 

Публикувано на: 11.10.2023г.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.