ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 о, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ  ЗА СТОПАНСКАТА 2018/ 2019 г.

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 о, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ  ЗА СТОПАНСКАТА 2018/ 2019 г.

П О К А Н А

               Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТ ЗА ЕЖЕГОДНО РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.37 О, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, относно ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ за стопанската     2018/ 2019 год., което ще се проведе на 19.02.2018г. (понеделник ) от 14.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

            

15.01.2018 г.

гр.Главиница.

 

 - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - pdf

 - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.