Община Главиница съобщава на всички заинтересовани лица, че в срок до 16 октомври 2023 г. приема заявления за сключване на договори за наем на земеделски земи - частна общинска собственост без търг или конкурс:

 

  Община Главиница съобщава на всички заинтересовани лица, че в срок до 16 октомври 2023 г. приема заявления за сключване на договори за наем на земеделски земи - частна общинска собственост без търг или конкурс:
1. за срок от 1 (една) стопанска година на маломерни имоти (до 10 дка);
2. за срок до 10 (десет) стопански години на имоти, които не са използвани две или повече стопански години, или са заети с трайни насаждения;
   Списъците на имотите за отдаване под наем са публикувани на сайта на община Главиница и са поставени на таблото в сградата на общинската администрация и всички кметства.
   Подаването на заявления по образец се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница.
Справки на тел.086-36-21-28.

 

ОБЯВА, ЗАЯВЛЕНИЯ, СПИСЪЦИ - Zip формат, pdf

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.