ПРОТОКОЛ № 2 за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП “ Пасища , мери и ливади “, по реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2023/2024 стопанска година за индивидуално ползване.

 

ПРОТОКОЛ № 2 за извършено допълнително разпределение на имоти с НТП Пасища , мери и ливади , по реда условията на чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ , за стопанската 2023/2024 стопанска година за индивидуално ползване.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.