СЪОБЩЕНИЕ - На основание чл.37и, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Главиница със свое Решение определи имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за общо и индивидуално ползване.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.37и, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Главиница със свое Решение определи имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за общо и индивидуално ползване.
Утвърденият списък на имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за индивидуално ползване е публикуван на интернет страницата на Общината www.glavinitsa.bg
Заявления за индивидуално ползване се подават в деловодството на Община Главиница от 01.03.2017 год. до 10.03.2017 год., включително.

Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади" собственост на община Главиница за индивидуално ползване. ->doc small

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.