1 - Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, като в границите им са включени имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в землища на гр.Главиница. doc small

2 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГЛАВИНИЦА ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г. excel icon 3 300x300

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт