Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ДОКЛАД по чл. 76 ал. 1 от Наредба № 3 за РПУРОИ на Община Главиница, относно:н провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост / язовири / за срок от 10 /десет/ години

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт