Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

О Б Я В А

 

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:

МПС

Начална тръжна цена (лв.), без ДДС

Депозит за участие (лв.)

1.

Колесен трактор „МТЗ-820“-BELARUS, с рег.№СС 02790 ,рама №-80829413 ,двигател №-701810;Година на първа регистрация – 2006г., цвят- червен

11 200

1 120

2.

Лек автомобил „Хюндай Галопер“-джип, с рег.№СС 20-50 СК ,рама №-KMXKPE1CPXU331625 ,двигател №-D4BHX182460;Година на първа регистрация – 2000г., цвят-син металик/сив металик

1 100

110

3.

Специален автомобил „МАН26.363 ФДК“-сметосъбирач, с рег.№СС 81-14 АН ,рама №-WMAH23ZZZ3W049184 ,двигател №-5350259153B21;Година на първа регистрация – 2003г., цвят-тъмно сив/оранжев

13 400

1 340

4.

Колесен трактор „Болгар –ТК 80“, с рег.№СС 37-75 ЕВ ,рама №-1032208 ,двигател №-493348;Година на първа регистрация – 1990г., цвят- бежов

3 550

355

5.

Специален автомобил „УАЗ“-модел396206-Бърза помощ, с рег.№СС 21-92 АС ,рама №-S0339700 ,двигател №-51103159;Година на първа регистрация – 1998г., цвят-светло сив/оранжев

800

80

6.

Употребявана балирачка, модел „JOHN DEERE 545“-сериен.№СС0545*305555;Година на производство – 1989г., цвят-зелен

5 800

580

Публичният търг ще се проведе на 14.12.2021 г. /вторник/ в 10:00 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.

Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационният център на Община Главиница в срок до16:00 часа на 13.12.2021 г., след представяне на документ за платена цена в размер на 10 лв. без ДДС. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.

Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до16,00 часа на 13.12.2021 г.

Повторен търг при необходимост да се проведе на 21.12.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 20.12.2021 г.

Справки на тел.086-36-21-28.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.