▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОГРАМИ
  • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2018 година.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2018 год.

Приета с Решение №330 от Протокол №38/01.02.2018 год. на Общински съвет Главиница.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - 2018 год.

Допълнена с Решение №342/26.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.