▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОГРАМИ
  • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2016 година.

 

Годишна  програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2016 година.

  

Програмата е приета с Решение № 5 по Протокол №4/21.12.2015 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Потвърдена с Решение №28 по Протокол №7/08.01.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
                          Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |  Бисквитки (Cookies)           Вход.