▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОГРАМИ
  • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - мандат: 2015 - 2019 година. Годишен доклад за осъществени читалищни дейности и годишен финансов отчет.

 

Годишна  програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2019 година.

Програмата е приета с Решение №421 по Протокол №52/28.12.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2019 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №99 по Протокол №13/28.07.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница

==============================================================================

Годишна  програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2018 година.

Програмата е приета с Решение №318 по Протокол №36/12.12.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2018 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №460 по Протокол №57/30.04.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница

==============================================================================

Годишна  програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2017 година.

Програмата е приета с Решение №186 по Протокол №24/31.01.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2017 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №356 по Протокол №41/26.04.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница

==============================================================================

Годишна  програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2016 година.

Програмата е приета с Решение №5 по Протокол №4/21.12.2015 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Потвърдена с Решение №28 по Протокол №7/08.01.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2016 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №235 по Протокол №27/28.04.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница

===============================================================================

Годишна  програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - 2015 година.

Програмата е приета с Решение №349 по Протокол №39/27.11.2014 год. на Общински съвет гр. Главиница.

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2015 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №78 по Протокол №12/26.04.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.