▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРОГРАМИ
  • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница - мандат: 2019 - 2023 година. Годишен доклад за осъществени читалищни дейности и годишен финансов отчет.

 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2021 год.

Приета с Решение №152 от Протокол №20/28.01.2021 год. на ОбС - Главиница

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2020 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №270 по Протокол №38/29.04.2022 год. на Общински съвет гр. Главиница

==============================================================================

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2020 год.

Приета с Решение №41 от Протокол №6/27.02.2020 год. на ОбС - Главиница

Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет за 2020 година на народните читалища в Община Главиница

Приета с Решение №188 по Протокол №26/27.05.2021 год. на Общински съвет гр. Главиница

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.