▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ И ДР.
  • отменена - Наредба № 25 за управление на горските територии на Община Главиница - отменена с Решение № 191 по Протокол № 25/28.02.2017

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт