• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ
  • СЪОБЩЕНИЕ - Община Главиница, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Елисавета ... Карамахмуд ...

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Община Главиница, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява  Елисавета ***** Карамахмуд , че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №РД-01-270/22.04.2019 г. на кмета на Община Главиница за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по  настоящ адрес на адрес в Област Силистра, Община Главиница, населено място – *******, наименование на локализационна единица и номер - *******

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед №РД-01-270/22.04.2019 г. на кмета на Община Главиница може да бъде получен от заинтересованото лице в отдел "ГРАО", Община Главиница, на адрес: гр. Главиница, ул. "Витоша" №44. 

 

arrow1 ЗАПОВЕД №. РД-01-270 гр. Главиница, 22.04.2019

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.