Обявления по чл. 95, ал. 1 от ЗООС

В Община Главиница е внесено уведомление с вх. № Е-05-9/22.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на 70бр. дойни крави“ в имот с идентификатор 43894.14.12 по КК и КР на село Листец, община Главиница.

Възложител – Ш.Ш.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.