Уведомления за инвестиционни намерения :

1. Изработване на „ПУП-Парцеларен план“ за обект: “Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица, и довеждащ водопровод и ел.кабел, от Тръбен кладенец N3 до Помпена станция-с. Звенимир, общ. Главиница“.
2. Изработване на „ПУП-План-схема на техническата инфраструктура“, за обект: “Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица, общ. Главиница“.
3. Изработване на инвестиционен проект, фаза „Технически проект“, за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица, и довеждащ водопровод и ел.кабел, от Тръбен кладенец N3 до Помпена станция-с. Звенимир, общ. Главиница“.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.